fbpx

Effektivisera och digitalisera

Det är våra ledord - oavsett hur vi samarbetar med våra kunder. Vi brinner för att digitalisera och på så sätt hjälpa dig att jobba smartare och få mer tid över till din kärnverksamhet.

HELHETSLÖSNINGAR REDOVISNING

Vi tar hand om allt åt dig - löpande bokföring, löner, skattedeklarationer, avstämningar samt upprättande av bokslut och inkomstdeklarationer.

KOM-IGÅNG-HJÄLP & AVSTÄMNINGAR

Vi hjälper dig att planera och komma igång med bokföringen, så att den blir så effektiv som möjligt. Regelbunden avstämning av din bokföring ingår också.

GEMENSKAP, KURSER & RÅDGIVNING

Vi erbjuder enskilda onlinekurser i bokföring och administration samt ett medlemskap där du får stöd och hjälp att sköta din egen admin och bokföring.

HELHETSLÖSNINGAR REDOVISNING

För dig som vill lämna bort all redovisning. Vi hjälper dig att sätta upp en bra struktur och rutin för inlämning av material och tar sedan hand om allt åt dig - löpande bokföring, betalningar, löner, moms- och arbetsgivardeklarationer, periodiska sammanställningar, avstämningar samt upprättande av bokslut och inkomstdeklarationer.

KOM-IGÅNG-HJÄLP & AVSTÄMNINGAR

För dig som vill bokföra själv men söker stöd och ett bollplank. Vi hjälper dig att planera och komma igång med bokföringen, så att den blir så effektiv som möjligt. I detta ingår även regelbunden avstämning av din bokföring, så att du kan känna dig säker på att allt blir rätt. Vill du kan vi även hjälpa dig med bokslutet och inkomstdeklarationen vid årets slut.

GEMENSKAP, KURSER & RÅDGIVNING

För dig som vill bokföra själv och som söker stöd, gemenskap och mer kunskap inom bokföring och admin. Vi erbjuder enskilda onlinekurser i bokföring och administration samt ett löpande medlemskap där du hela tiden får stöd och hjälp att sköta din egen admin och bokföring.

Scroll to Top