HELHETSLÖSNINGAR REDOVISNING

För dig som vill lämna bort all redovisning. Vi hjälper dig att sätta upp en bra struktur och rutin för inlämning av material och tar sedan hand om allt åt dig - löpande bokföring, betalningar, löner, inlämnande av moms- och arbetsgivardeklarationer, periodiska sammanställningar, upprättande av avstämningar samt bokslut och inkomstdeklarationer.